FlipSnack: Gör dina PDF till blädderbara böcker

FLIPSNACK

Med FlipSnack kan du ladda upp en PDF, JPG eller JPEG-fil och konvertera den till en blädderbar bok. Gratis och mycket enkelt. Det finns en version för lärare som heter edu.flipsnack.com, där lärarna kan lägga in sina klasser/elever. Här är min flipp-bok:
 Länka bild

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...