En läsande klass

EN LÄSANDE KLASS (Publiceras  23 april 2014)

"Reciprok undervisning och de fyra lässtrategier som RU motsvarar, dvs. att förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta, är just nu ”heta”. Konkretiseringen av dessa fyra lässtrategier till fyra symboler gjordes av Lori Oczkus. Att de fyra lässtrategierna nu sprids som en löpeld i Sverige är tack vare forskaren Barbro Westlund. Barbro ”översatte” de fyra symbolerna till de svenska Spågumman, apan Nicke Nyfiken (som har blivit reportern), Detektiven och Cowboy Jim. Natur & Kultur har bidragit till spridningen genom att Barbros böcker ges ut av dem. Idag kan vi också  köpa symbolfigurerna som handdockor. Vi har snart också en ny inspirationskälla, nämligen projektet ”En läsande klass”. ”En läsande klass” sjösätts 23/4 (Världsbokdagen). Det finns en mycket aktiv Facebook-grupp med samma namn." av Pedagog Stockholm
Lässtrategier: Klicka på bilderna och läs mer om olika lässtrategier:
 Spågumman ReporternKonstnären


 Dedektiven Cowboyen
Illustratören Kristina Grundström

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...