Digitalt Museum: Ett digitalt museum från Norge och Sverige

Digitalt Museum

På Digitalt Museum kan du utforska 1 091 195 objekt och 23 utställningar från 24 olika museer och samlingar. Man kan skapa sitt personliga digitala museum. Spara sina favoriter, skapa och dela mappar och presentera sig själv.
 Länka bild

"Samlingssidan Digitalt Museum där 24 museer från både Norge och Sverige bidrar med bilder ur sina samlingar är ett bra exempel på hur man gemensamt kan skapa en digital miljö där användarna blir delaktiga på ett helt annat sätt än det traditionella enskilda museets bildarkiv på sin hemsida."


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...