Wikimini: Ett Wikipedia för yngre

WIKIMINI

Här på Wikimini kan barn och ungdomar  lära sig mer om det mesta, både som skribent och som läsare. Alla kan bidra till det svenska Wikimini med texter,  bilder och filmer. 
"Väl förankrad inom tanken av aktiv pedagogik, är den centrala idén i Wikimini att underlätta barns fulla deltagande i sin uppbyggnad. Dessa barn, som intresserar sig för så många saker utan att få tillräckligt med tillfällen för att delge sina kunskaper. Att bli informationsproducenter innebär för dem det bästa sättet att även bli kritiska konsumenter av det som de upptäcker, varje dag, i media och på webben i synnerhet.

 Länka bild


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...