VideoNotes: Skriv anteckningar till din Youtube-film

VideoNotes

VideoNotes är ett gratis webbverktyg som låter dig att skriva anteckningar till en video. Anteckningarna är synkroniserade med videon som visas. Man kan integrera VideoNotes på Google Drive, vilket innebär att du kan spara dina anteckningar direkt på Drive-kontot.  Här är  ett exempel:

 Länka bild

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...