Rome Reborn: En digital modell av Antikens ROM

"Rome Reborn är ett internationellt initiativ vars mål är att skapa digitala 3D-modeller som belyser den urbana utvecklingen i det antika Rom från den första bosättningen i den sena bronsåldern (ca 1000 f.Kr.) till avfolkning av staden i tidig medeltid (ca . 550)."
I "Gallery" kan du se  bl a filmer av Antikens Rom i 3D-format. Här är en av dem:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...