QR voice: Skapa talande QR-koder

 QR voice

Här QR-voice kan man skriver in text och skapa en talande QR-kod. När QR-koden scannas läser en talsyntes upp texten du skrivit. Du kan använda olika språk. Med appen I-nigma  kan du scanna QR-koden


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...