Evernote: Antecknings/bildsamlare

Evernote


Evernote är riktigt användbart som anteckningssamlare i datorn, men kraften ligger i möjligheten att synkronisera dina anteckningar till Evernotes webbapplikation. Detta tillåter dig att skapa och hitta dina minnen på praktiskt taget vilken dator, vilken webbläsare eller mobiltelefon som helst.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...