SO-blogg Alfa

En SO-lärares blogg som är mycket bra!

 Länka bild
Här får ni se hennes föreläsning om industriella revolutionen:
Läraren har en blogg till Engelska också!
En ny sida från Lotta Karlsson: Hennes tankar kring sitt flippade klassrum.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...