Little Bird Tales: Gör egna berättelser och spela in ljud

Little Bird Tales

 Länka bild

Länka bild
Little Bird Tales är en trevlig plats avsedd för yngre elever att använda för att skapa digitala berättelser.  Användare kan ladda upp bilder eller rita egna bilder. Berättelser kan skrivas med text eller berättas av elever som använder mikrofoner anslutna till sina datorerDet finns även som en app.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...