Lingro: Översättningsvertyg

Lingro

 Länka bild
Lingro är ett fantastiskt online-verktyg som förvandlar en webbplats eller digital textfil till en interaktiv ordlista där användarna kan klicka på ett ord för att se översättningen och höra dess uttal. Eftersom att det stöds utav 12 språk, är Lingro ett mycket användbart verktyg för att översätta text.
Lingro är lätt att använda. Bara kopiera och klistra in en webbadress i Lingro och klicka på ett ord du inte kan eller  ladda upp ett dokument och översätt det på samma sätt. En av de mest imponerande funktioner i Lingro är att det lagrar och kommer ihåg alla de ord som du klickar på och låter dig enkelt skapa och lagra ordlistor. Lingro kan också förvandla dina ordlistor till ett online flashkortspel .
Detta verktyg kräver inte en inloggning för att använda de mest grundläggande funktionerna så att det kan vara ett praktiskt verktyg för studenter utan en e-postadress, men lärarna bör skapa ett gratis konto för att dra nytta av ytterligare funktioner, t.ex. lagring, historia och ordlistor.
Man kan även ladda upp PDFer för lika smidig läsning.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...