Google Formulär

 Google Formulär 

Google Formulär är en del av Googles verktyg i Google Drive. Med hjälp av Google Formulär kan du skapa allt från mycket enkla till väldigt avancerade enkäter. 

Hur gör man?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...