Google Drive: Molntjänst, ordbehandlare, presentationsprogram, kalkylprogram, formulär, appar

Google Drive


Kom igång med ett Google-konto!
Enkla instruktioner hur du kommer igång med ett Google-konto och kan använda google drive i molnet!

Grunderna i Google Drive Dokument

Dela ett privat dokument i Google Drive

Skapa anmälan i Googe Drive

Google presentation (typ powerpoint!)

Google Dokument Planering

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...