Engelska video-böcker på Youtube

Videobooks 

på Youtube! Engelska böcker fint upplästa och man kan läsa texten samtidigt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...