Diigo: Spara eller markera webbsidor, filmer

Diigo

Diigo är ett verktyg som låter dig att spara webbsidor eller filmer. Dessutom ger det dig möjlighet att markera någon del av en webbsida och fästa klisterlappar till specifika höjdpunkter eller ta en bild på en del av sidan och spara i "ditt bibliotek". Dessa anteckningar kan hållas privat, delas med en grupp inom Diigo eller en särskild länk som vidarebefordras till någon annan. 
Namnet "Diigo" är en förkortning av ""Digest of Internet Information, Groups and Other stuff".
 Länka bild

Hur gör man?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...