Appen "Google Översätt"

 Google Översätt

"Bryt igenom språkbarriärer med Google Översätt.
• Översätt mellan fler än 70 språk
• Samtala naturligt och låt Google översätta
• Översätt genom att prata, skriva, använda handskrift eller ta en bild
• Översätt offline medan du reser. Ingen internetanslutning krävs.
• Spara dina översättningar och få tillgång till dem från vilken enhet som helst"
Länka bild

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...