Animoto: Gör en video

ANIMOTO

 Länka bild

Först väljer du still sedan lägger du bilder, text eller video. Resten sköter Animoto. Du kan bara göra en film på 30sek. De måste betala om du vill göra längre filmer. Om du är lärare får du göra längre filmer. Då måste du registrera dig i http://animoto.com/education/classroomMan kopplar elevernas konton till denna eduinloggning så även de får ta del av den extra tiden.
Här får ni se ett exempel:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...