Vad är Wikipedia?

Wikipedia är ett uppslagsverk och en bra start punkt för att hitta information. Där finns det många olika källor där man enkelt tar sig vidare. 
Använd Wikipedia rätt och utnyttja dess kraft.

Visonen: "Imagine a world where every singel person has free access to the sum of all human knowledge. That`s what we are doing."
Det finns drygt en halv miljon artiklar på svenska just nu. Det lägst ut ca. 200 artiklar per dag men ungefär hälften av dem raderas för att de är felaktiga och/eller inte neutrala. 
DN: Om Wikipedias trovärdighet

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...