En app från Nordiska Museet

Årets dagar

"Vill du kunna briljera i frågesport eller slå omgivningen med häpnad med din kunskap om svenska högtidsdagar? Då är Nordiska museets nya app något för dig. Med Årets dagar-appen får du svaret på varför vi firar olika högtider och dagar samt lär dig mer om hur firandet förändrats över tiden."
 länk till bild  länk till bild

Nya småsagor från UR

Småsagor

5 nya sagor från UR

"Småsagor där bilderböcker för de yngsta gestaltas av skådespelare med känsla för barnbokens speciella tilltal och humor. Böckerna blir lekfulla, allvarliga, fantasifulla och tankeväckande ljudupplevelser."

QR-koder till inläsningar av sagor på andra språk

Småsagorna finns översatta till flera olika språk. 

Bästa digitala anslagstavlorna

GROUPZAP

Du kan skapa en whiteboard online och bjuda in andra. Precis som på en vanlig whiteboard kan man rita och klistra lappar. Det går också att ladda upp bilder och andra filer.

LINOIT

Här kan man enkelt lägga in post-it-lappar.

DROPTASK

"Det finns många verktyg som kan skapa att-göra listor och bevaka dina deadlines men DropTask presenterar alla dina uppgifter tydligt och väldigt intuitivt. DropTask är gratis och du kan börja organisera dina arbetsuppgifter och projekt direkt efter du har öppnat ett konto." skriver Flexspan.

TRELLO 

"Nyligen blev jag introducerad för Trello, ett slags digital anslagstavla till vilken man kan lägga upp kom ihåg-kort. Genom att korten samlas på en och samma sajt blir det lättare att överblicka uppgifterna." skriver Alexandra Borg. Läs mer här.  Det finns en app också.

Webjets

Istället för Padlet kan man använda Webjets.

Snabbguider för vuxna som vill lära sig mer om de ungas digitala vardag

Snabbguide: Digitala medier på föräldriska

Hur talar man som vuxen om sociala medier med barn och unga? Här hittar du ett antal snabbguider för vuxna som vill lära sig mer om de ungas digitala vardag.
Snabbguiderna beskriver ett antal olika digitala medier och hur ungdomar använder de olika plattformarna för att kommunicera. De tar också upp vilka skyldigheter och rättigheter användarna har juridiskt, vilka personuppgifter som sparas och hur man gör om man vill lämna ett socialt nätverk. Alla snabbguider finns även för nedladdning i pdf-format.
> Ladda ner snabbguiderna i pdf-format
Här kan du också titta på en kort introduktionsfilm till materialet.

Ett gratis verktyg för att utveckla läsförmågan

LegiLexi

ett verktyg för att utveckla läsförmågan

"LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligtunder lågstadiet i svenska skolan. För att nå målet stöttar LegiLexi lågstadielärare med användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen. Tester, material och verktyg utvecklas av forskare och lärare för lärare och elever."
 • Tester
Kartlägg elevernas läsfärdigheter kontinuerligt och anpassa undervisningen så att alla elever når kunskapsmålen under lågstadiet.
 • Övningsbank
Här hittar du massor av inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter.
 • Inspirationsbibliotek
Fyllt av artiklar om läsningens alla delar och hur man bäst undervisar. Allt är baserat på forskning och skrivet av experter inom varje område.

Text till Tal

Text to speech

Skapa en egen avatar och skriv vad den ska säga på 25 olika språk.

Acapela

 Fler än 100 syntetiska-röster på 30 språk finns tillgängliga.

VozMe


Natural Reader (software)

 Balabolka (software)

Andra förslag
Ivona
Readspeaker
Software
Fox Vox: Mozilla-tillägg 
Chrome-app
Chrome Speak
Announcify
Read&Write for Google 
Voice Recognition
Dictanote
SpeakIt
Select and Speak
Announcify
Select and Speak
Appar

Voice Dream Reader (iPhone & iPad)   
Web Reader (Phone )

Lärarhandledningar till böcker

Nypon förlag

Kostnadsfritt arbetsmaterial / Lättläst på svenska


 • Kävlinge kommun


 • ALMA

 • Vill du veta mer om pristagarnas verk?

  "Läsnycklar är handledningar för dig som vill veta mer om våra pristagare och deras verk. "

 • Alvina förlag

 • Arbetshandledningar för pedagoger
  "Till flera av Alvina förlags böcker finns redan nu arbetshandledningar för pedagoger att ladda ner gratis. Och fler handledningar är på väg."
 • Atrium förlag

  "Här lägger vi kontinuerligt upp nya läsguider, lärarhandledningar och annat boksamtalsmaterial till våra böcker. "


 • Bonnier Carlsen

  Lärarhandledningar
  "Många av våra böcker lämpar sig väl som grund till ämnen att fördjupa sig i. Vi har lärarhandledningar och lektionsunderlag passande för låg-, mellan- och högstadiet."

  En bok för alla

  "Material till våra böcker"

  Hegas

  "Hegas arbetsmaterial till Läsnycklar lite mer omfattande än tidigare och med fokus på samtal och bearbetning."

  Idus förlag

  MTM

  "Lektioner och handledningar"

  Natur och Kultur

  "Här hittar du nedladdningsbart material som underlättar och vidareutvecklar ditt arbete med Läshoppets böcker."

  Novellix

  V"arje lärarhandledning innehåller samtalsuppgifter, analysuppgifter, skrivövningar. Här kan du ladda ner en liten guide till handledningarna. Undrar du något, kontakta oss på info@novellix.se så försöker vi hjälpa till!"

  OLIKA

  "Här samlas bokhandledningar till våra böcker för barn från ca 6-12 år.
  Vissa bilderböcker har också fått en skolhandledning då de fungerar väldigt bra till fördjupande samtal även med lite äldre barn."

  Rabén&Sjögren

  "Här hittar du alla lärarhandledningar om våra böcker. De är framtagna för att kunna skrivas ut och användas i klassrummet och får kopieras fritt."

  B/Wahlsröm

  "Här hittar du lärarhandledningar för några av våra mest populära titlar"

  Beta Världslitteratur.se


  Lärarhandledningar till: (PDF)

    Roald Dahl

  "Bring the magical world of Roald Dahl into your classroom with our education resources. These lesson plans follow marvellous themes from Roald’s best-know stories and include fun activities."

  Bästa barnfilmerna på engelska

  National Film Board of Canada

  Här hittar ni bra engelska tecknade filmer. 

  The Magic of Anansi

  This animated short tells the story of Anansi, a little spider who is tired of being snubbed by other the jungle animals, especially Mr. Tiger. As Anansi plots and schemes to change things, he realizes he can't gain respect by putting others down. 

  The Hungry Squid

  Young Dorothy has more than her fair share of troubles, including wildlife consuming her homework. Find out how she regains control of her situation with this animated short by Oscar® winner John Weldon! 


  The Literacy Shed

  "The original free site.  
  ​Home to a wealth of short films and animations and related teaching ideas."


  "A little, red boat is launched.  We don't know who by or where but it sets off on a journey.  

  In this animation the boat is the main character.  The children can write the narrative for this story from the point of view of the boat.  

  It is a great way of introducing temporal connectives, children will need to think of words to use instead of then and next.  As the boat travels on it's linear journey it sees some amazing sites.  
  The boat gets tossed and turned by the weather, it gets caught up in a war and becomes a floating wreck. The children could experiment with using language to create a mood.  There are also opportunities to introduce inference and deduction, for example, how does the boat become repaired near to the end. 

  There are a number of writing opportunities:
  • Write the narrative for the animation 1st or 3rd person.
  • Write the dialogue between the 2 monkeys on the boat or between the soldiers.
  • Create a post card album, use stills from the animations as postcards, write home imagining they are the boat, describing what has happened, what they saw and how they are feeling." 

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...