Engagera publiken med omröstningar

Sli.do

Sli.do är ett webbaserat verktyg för realtids publik-interaktion. Engagera publiken med  frågor och omröstningar via Slido.

linkwithinRelated Posts Plugin for Worldpress Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...