Kreativ Matte

Kreativ Matte

  • Interaktiva matteövningar på datorn
  • Helt gratis att använda
  • Hemma eller i skolan
  • Enskilt eller i grupp
  • Fungerar bra för interaktiva skrivtavlor (smartBoards)
  • Nya övningar läggs upp kontinuerligt

linkwithinRelated Posts Plugin for Worldpress Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...