Wikipediaskrivstugan

Art+Feminism 2016

Vill du vara med och göra Wikipedia mer jämställt? Den 8 mars samlas nätverket Art+feminism på Hallwylska i Stockholm för att förbättra kvinnors representation på Wikipedia. Vill du delta? Anmälan senast 1 mars.

linkwithinRelated Posts Plugin for Worldpress Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...