FASTEN SEAT BELTS: En kultur guide och språkintroduktion

Fasten seat belts

Här kan du lära dig om olika länders kulturella koder.  
Det finns en app också:
Du kan också lära dig lite om landets språk!

linkwithinRelated Posts Plugin for Worldpress Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...