Google Formulär

 Google Formulär 

Google Formulär är en del av Googles verktyg i Google Drive. Med hjälp av Google Formulär kan du skapa allt från mycket enkla till väldigt avancerade enkäter. 

Hur gör man?

linkwithinRelated Posts Plugin for Worldpress Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...